aQuestora als Maatschappelijke Netwerk Operator

“Emmennoo is een (coöperatief) platform dat als doel heeft om aanwezige en nog te bouwen glasvezelnetwerken in Noord Brabant in te richten als een zogenaamde nutsvoorzieningen en niet als een Telecom netwerk. Deze andere visie maakt dat het geen bedreiging vormt voor andere Telecomnetwerken, maar een welkome verbinding is tussen de maatschappelijke content en de gebruikers daarvan. Projecten zoals SchoolNet hebben duidelijk gemaakt dat een solide, betrouwbare en snelle verbinding tussen de instellingen onderling en met eindgebruikers vaak van levensbelang is en torenhoge inefficiëntie kosten in onderwijs, zorg en veiligheid drastisch verlaagt. 

Vervang binnen SchoolNet de ‘scholen’ door ‘zorginstellingen’ en de ‘leerlingen’ door ‘cliënten/patiënten’ en de link is gelegd. 

Een niet te onderschatten belangrijk element is dat er zeggenschap is over het netwerk en de beoogde verbindingen. Het is daarom dat de inmiddels al succesvolle lokale coöperatieve glasvezelinitiatieven en aanwezige city-ringen en exchangepunten belangrijke elementen in deze opzet zijn. Emmennoo is hierbij letterlijk en figuurlijk de verbindende factor en is in staat om deels zelf en deels met constructieve samenwerkingen voor elke deel van Noord Brabant voor een dergelijke verbinding te zorgen en daarmee alle maatschappelijke toepassingen beschikvaar te maken.”

De achterliggende organisaties bestaan uit een aantal nauw samenwerkende functionaliteiten zoals…

  • Netwerkeigenaar(s) en exploitanten
  • Actieve operator(s) en beheerders
  • Exchangepunten/datacenters
  • Maatschappelijke dienstverleners

…met als basis de bestaande cityring-en zoals Breedband Eindhoven en Breedband Tilburg, bestaande Exchangen zoals EFX en AMS-IX, lokale glasvezelprojecten zoals SchoolNet, MiddenBrabantGlas en HSLnet, bijbehorende actieve operatoren, Brainport, SRE en maatschappelijke (content)providers.

Lopende projecten aQuestora

Momenteel is aQuestora succesvol actief met duizenden actieve verbindingen in consumentenprojecten en vele honderden zakelijke aansluitingen op bedrijventerreinen. Allen met een toegespitste SLA.
aQuestora is actief in consumenten projecten als HSLnetBoekelLanderd, KempenGlas en MiddenBrabantGlasen GlasWebVenray, met consumentenproviders als Trined en Plinq, Vaibr, Netrebel, Fiber.nl (Fiber Nederland), Stipte en Altijd Thuis.

Zakelijk beheert het de glasvezel verbindingen op de bedrijventerreinen De Hurk, Esp, Goederen Distributiecentrum (GDC), Kapelbeemd, Flight Forum en Eindhoven Airport in Eindhoven (exploitant G.V.E.), industriepark Ladonk in Boxtel (exploitant Glasdonk BV) en het bedrijventerrein in Cranendonck (exploitant Cranendonck//Net).
Dit bevat samen meer dan 500 bedrijven die allen voorzien worden van een optimale connectiviteit op lokale glasvezelnetwerken. Hierdoor werkt aQuestora samen metvele professionele providers zoals Signet, Claranet, Glaspoort, Tele 2, Pocos, Weritech, Interconnect, Bober ICT en CrossNetworks.

Samen met BRE en EFX heeft aQuestora in 2016 de gunning gewonnen van SchoolNet Eindhoven als Maatschappelijke Netwerk Operator. Verder kan ditzelfde platform een basis vormen voor vele maatschappelijke toepassingen in zowel educatie, veiligheid als zorg. In Eindhoven beheren we de verbindingen van de VRI’s (stoplichten). Deze activiteiten vinden plaats onder de naam MNO, Maatschappelijke Netwerk Operator

aQuestora BV

Business Center Luminos

Noord Brabantlaan 265 unit 1.07
5652 LD Eindhoven
Postbus 7178
5605 JD Eindhoven
www.aquestora.nl
info@aquestora.nl
Verkoopkantoor
0031(0)40 7200500
Netwerk Operating Center 
0031(0)40 7200502