MNO platform

aQuestora als Maatschappelijk Network Operator

"Emmennoo"

Samen met BRE en EFX heeft aQuestora in 2016 de gunning gewonnen van SchoolNet Eindhoven als Maatschappelijke Netwerk Operator. Verder kan ditzelfde platform een basis vormen voor vele maatschappelijke toepassingen in zowel educatie, veiligheid als zorg. In Eindhoven beheren we de verbindingen van de VRI’s (stoplichten). Deze activiteiten vinden plaats onder de naam MNO, Maatschappelijke Netwerk Operator

 aQuestora als Maatschappelijke Netwerk Operator

“Emmennoo” is een (coöperatief) platform dat als doel heeft om aanwezige en nog te bouwen glasvezelnetwerken in Noord Brabant in te richten als een zogenaamde nutsvoorzieningen en niet als een Telecom netwerk. Deze andere visie maakt dat het geen bedreiging vormt voor andere Telecomnetwerken, maar een welkome verbinding is tussen de maatschappelijke content en de gebruikers daarvan. Projecten zoals “SchoolNet” hebben duidelijk gemaakt dat een solide, betrouwbare en snelle verbinding tussen de instellingen onderling en met eindgebruikers vaak van levensbelang is en torenhoge inefficiëntie kosten in onderwijs, zorg en veiligheid drastisch verlaagt.

Vervang binnen “SchoolNet” de ‘scholen’ door ‘zorginstellingen’ en de ‘leerlingen’ door ‘cliënten/patiënten’ en de link is gelegd.
Een niet te onderschatten belangrijk element is dat er zeggenschap is over het netwerk en de beoogde verbindingen. Het is daarom dat de inmiddels al succesvolle lokale coöperatieve glasvezelinitiatieven en aanwezige city-ringen en exchangepunten belangrijke elementen in deze opzet zijn. “Emmennoo” is hierbij letterlijk en figuurlijk de verbindende factor en is in staat om deels zelf en deels met constructieve samenwerkingen voor elke deel van Noord-Brabant voor een dergelijke verbinding te zorgen en daarmee alle maatschappelijke toepassingen beschikbaar te maken.” De achterliggende organisaties bestaan uit een aantal nauw samenwerkende functionaliteiten zoals…
• Netwerkeigenaar(s) en exploitanten • Actieve operator(s) en beheerders • Exchangepunten/datacenters • Maatschappelijke dienstverleners
…met als basis de bestaande cityring-en zoals Breedband Eindhoven en Breedband Tilburg, bestaande Exchanges zoals EFX en AMS-IX, lokale glasvezelprojecten zoals “SchoolNet”, MiddenBrabantGlas en HSLnet, bijbehorende actieve operatoren, Brainport, SRE en maatschappelijke (content)providers.