Wie zijn wij?

Ons verhaal

Na de (nog gedeeltelijke) aanleg van fijnmazige glasvezelnetwerken in Eindhoven en omstreken, is er in de regio een sterke behoefte ontstaan voor een open toegang tot deze netwerken, met name vanwege de toepassing van maatschappelijk getinte diensten (naast de triple play: internet, telefonie en televisie), zoals daar zijn zorg diensten, veiligheid, domotica, educatie enz. In de klassieke constructie was het gebruikelijk dat de (grote) dienstverleners (KPN bijv.) eigen netwerken aanlegden (zowel actief als passief) voor hun eigen diensten waardoor er een sterk gemonopoliseerde netwerktoegang ontstond die uiteindelijk ontoegankelijk werd voor de eerder genoemde (kleinere) maatschappelijke getinte diensten. 

aQuestora vervult de rol van de partij die toegang tot alle netwerken verleent aan alle dienstverleners. Deze neutrale positionering is mogelijk doordat het in tegenstelling tot de landelijk opererende partijen zich niet hoeft te houden aan bindende afspraken en gemakkelijk kan inspelen op de lokale behoeftes in regio. Tegelijkertijd zorgt het voor een gezonde toestroom voor de bezetting van de passieve laag waardoor er voor de passieve operator een goede return on investment ontstaat. Inmiddels is geheel Noord Brabant hiervan overtuigd!